[vissza]


a halál móresre tanítása


ki vele az istenért!

ki vele az istenért! - ki ami most benned él! - megtudod hogy mennyit ér! - itt az ideje már rég!
ki a szívfájdalomért! - ki egy félkalapért! - ki a végsô gyönyörért! - a belsô hatalomért!
ki a düh tudja miért! - az utolsó szavamért! - ki vele az istenért! - ki ami most benned él!
titokzatos csatatér! - nem tudja senki csak én! - milyen élet az enyém! - nem tudja senki csak én!
az egész világ egy nagy én! - ô mondja azt is hogy én! - hallom ahogy mondja én! - mikor azt mondom hogy én!
lerepül rólam a héj! - kitör belôlem a szél! - utánam hajol egy kéz! - régi testem visszanéz!

rádébredek

hej hej - rádébredek - végigzuhan az akaratom - ha kérlek ha merlek megrázkódom - egy nem ismert erôvel gazdagodom - bármi történt most itt vagyok - mindent feloldok és felrobbanok
hej hej - miféle világ - mi kifordít befordít és szikrázva ráz - körben mindenhol lángokban áll - hogy széjjelhasad az anyagi váz
hej hej - miféle láz - miféle láz mely porba igáz - árammal jár míg lehull a máz - egy nem ismert világot társsá igáz - mindent betölt a megváltó láz

tárulj világ

tárulj világ tárulj elém - tárulj világ tárulj elém - tárulj világ és terülj elém - tárulj világ és terülj elém
egy pontból árad minden ami él - egy pontból árad minden ami él - belsô hatalom özönlik szét - belsô hatalom özönlik szét
dühöm erôsíts tudom miért - dûhöm erôsíts tudom miért - egy nem sejtett de eljövô holnapért - egy nem sejtett de eljövô holnapért
minden hatalom általunk él - minden hatalom általunk él - rázd meg onstd ki a világ tejét - rázd meg ontsd ki a világ tejét
adj ki mindent és kerülj elém - adj ki mindent és kerülj elém - ölelj világ ne válljunk szét - ölelj világ ne váljunk szét

mi történt?

mi történt? - föltört a reggel! - megvakulok! - nincs nálam boldogabb - halál! - hiába vársz! - életem markodból kirántom - a hajnali levegô vág!
általad - fölkavarom a világot - kiálts! - kiálts! - kiálts! - ameddig nézlek - ameddig nézlek - álmodon túlhajtalak - egy igazabb valóbb valóságba!
magamévá teszlek - téged és a világot - túláradás taníts! - amirôl nem tudok! - és összerázkódnak a holnapok! - testet öltô akaratok
más világ! más világ! más világ!

élô világegyetem

haj végtelen tér - haj végtelen láng - gyújt vérig a kép - hajt égig a vágy
haj régi emlék - haj régi világ - haj rég felejtett - fékevesztett szabadság
hallom régi dob szavát - látom égi farsangját - újra látom álmomban - szólal újra hangomban