[vissza]


Az Éden visszahódítása I.


verőfény

süt, a verőfény
egy fürdőző fény
egy emberi fény

itt szólít téged
teremjenek
tündöklő fényű
emberek

a mindenség
előlép
innen ég
onnan ég
onnan világít szét
oda áramlik szét
ó adjad még
ó adjál fényt

átvesz az érzés - egyre terjed az érzés - itt szól bennem
csiri-csiri-csiri-biri - így duruzsol - csiri-csiri-csiri-biri - elvarázsol
figyelj te is rá hogy mirõl - szól teveled - hogyan fényesedik meg - tebenned

megáll az eszem - fel kell pattannom - és már jár jár jár - és már szól szól szól - és már jó jó jó

lesz még Nap száll még hozzánk az élet ünnepe - lesz még napfény, megnyílik még az ég
úgy szólít érzés kell ide - ami kincs itt égig ér, az bentrõl született

vágtázz föl hát, vágják életed - napsugár-karddal, égõ szerelemmel
fakadjon finylõ, aranyló özöne - éneke zengjen, röpítsen messzire

hej! hej! hej! küldj fényt! - hej! hej! hej! küldj fényt!


tündérkert

(szöveg nélkül)


a földalatti zene ellentámadása

hej hej hej hej hej hej
hangok csapnak föl - a föld alól
az élet hangjai - mámoros élet-zene

a föld felett - mûanyag abroncs
rothadó mû-világ - terjed a lelkekben
tenyészik mint a gaz - mindent elfoglal, mindent elrothaszt

ha a lélek rohad - mindennek vége
nem lesz többé ember - csak zombi és med mex
miféle erõ az - mely leszorítja - az örök fiatalság zenéjét a föld alá?
csak zabál zabál zabál darál darál darál orcáján száz kép nevet

fölhasított egek - alatt kiürült lelkek - felül egy hamis isten - vagy inkább sárkány
agyamban sarka - öl - õt öli õt öli - õt ölve száll be - most száll
agyamba száll be -  most száll - agyadat szántja - õrület szállj meg
ahol a bárgyú rádió - gyilkosságimádó tévé - az agyat zabálja - a gondolatot!
legalább hírét tudnám - továbbadni!

hív az élet - még a föld alól - az élet nevében - napfényre lélek!
pokolra minden rohadttal - világrohasztóval!
bennünket ne küldjetek - a föld alá! - vigyék magukkal - hazugság-tenyészetüket
ragyogjon föl újra - aranyló Napunk - ha mindenki velünk tart - lesz Édenünk!
rajtunk áll a világ sorsa - lelkünk jobbik felén - álljunk át az élet - akaratára!
hej! - gyere! - te is! - te is meg te is! gyere! most!


ég és föld ünnepe

szárnyalj szét égi fény - halandó létet kell hogy hajíts most
csillagok lángban a tér - lobogó hajjal szállok s röpítem fel fel
szerelem s élet ünnepe hadd dobjon fel fel

égi labdaként - hopp hopp hadd szálljon most fel - hopp hopp hadd szálljon fel
égi labdaként - szálljon égi labdaként - szállj égi labdaként
hopp hopp dobd ide - hopp dobd csak ide hej - égi labdaként

szivárvány megnyílik - ég és föld között - életem
ég és föld között - feltûnnek - mozgó alakok

hopp dobd csak ide hej! - vakítson fénye örömbe röpítsen fel! fel!
hegyeket tudnék tõle mozdítani! hej!  dobjon az égbe ott van az igazság! - meríts belõle amíg a tüdõd tág!

hej! színtiszta ég! hej! színtiszta ég!


Éden-idézõ
(szöveg nélkül)


éljetek halottak!

fölpattan halott a sírból - mi a francot csinálsz? - mióta szûnt meg az érzés - miért halott az embervilág
végítélet rajtunk tombol - életünk célját elrabolták - ezt kapd ki nekem ne mellé beszélj!

veszélyben az élet célja - az élõké és a halottaké
uramisten mennyi szépség - mindez az õrületé
legyen vége a rohadásnak! - éljetek halottak! - éljetek végre! - minden idõk szavát halld!

éljetek halottak! - éljetek életet! - van olyan!


éjjeli röpülés

éjjel - álom-szárny - álom-szárnyból - göngyölödik ki a Hold
pázsit - forró pázsiton lép - ragyogás - lelkem a rét fölött
kószál - egyedül az éjjeli pompa - birodalmában

lesz még éj hogy te is itt légy - földi lélek csillagra kel
földbúrában csendben lüktet - társam az éjjel


olyan isten nincs!

micsoda erõ hajt bentrõl ki - úgy küld megszületni
nincs mit meggondolni - ez jön ez már az igazi

lassíts hogy belédrázz - rád vár gyere segíts már
akarom most az úristenit - hogy nem adsz mindent olyan isten nincs

hát teli erõbõl - az éjszaka végén - a tûz majd megtanít - hogy mi mond mit

égõ ház - benne rohanok - hej hej hej hej
félek égek rázkódom - jövök lángban zuhanó testtel jövök
merülök - köpött kép - vakuló élet - halkuló váz - ömlõ formák
röpülõ máz - forduló fények - az éjjel - végighullsz az alagúton
ahol én - te is te is - õ is meg én is

megkötözött szám felnyílik


végzetes szerelem


elmondom - ami szép s végveszély
eljöttem sorsok végzetébõl - hol egy emberi testet ver a szél
ez egy száraz elfagyott váz már - mint egy kóró oly szikár
de szelleme visszajár éjjelente eget ráz - hát tombolj tombolj gyere tombolj szélvész

tombolj tombolj tombolj szélvész - ércfényben fürdik a táj - a lélek még hazajár
hát miféle pokoli ez a szándék - hogy a végzet a szerelem? - miért ölsz szerelem? - emberibb sorsra születtem!
fölszárnyal az élet tüneménye - és elillan észrevétlen - még nem éltem - még nem éltem - még nem éltem - még nem éltem

visszatérek egy korhadó vázba - talán fû vagy fa lettem - itt élek immár némán - ha itt lennél te is tudnád
fölül emberi hullát ver a szél - a zörgõ test néha beszél - egy földindító szerelemrõl - az egek végzetérõl
hát tombolj tombolj gyere tombolj szélvész


fénysuhamlás

villódzó fény / összejátszó halmai / torlódnak szétterülnek / vén idõk dobálódnak

süt süt süt süt villódzik süt süt süt süt villódzik
fénysuhamlás suhamlás / fény szelepel fény zsilipel

kétkedés és megnyugvás / szökellés / hop-hopp-hopp-hopp


titok
(szöveg nélkül)


emberiség

hej! hej! emberiség! hej! hej! emberiség! - ó-kozmikus nép! ó-kozmikus nép!

száz halált halt életrekelt - emberiség!
végtelenségbõl kidöndült - emberiség!
aranykorod elfelejtett - emberiség!
sorsod vesztett megvakított - emberiség!
szegénységbe kényszerített - emberiség!
miféle csodára vársz? miféle csodára vársz?

százmillió száj szólj velem! - százmillió agy százmillió szív - élj velem! gondolj velem!

törpe sorsba kényszerített - emberiség!
rácsok mögé bekaszlizott - emberiség!
mikor voltál angyalszérûn? mikor voltál angyalszérûn?

száz halálból fölrévedõ - emberiség!
égi úton felvonuló - emberiség!
hogy felejthetted el sorsod - miért felejted el?
hogy felejthetted el sorsod - miért felejted el?
hallod? hallod? emberiség! hallod? hallod? emberiség!

hej! hej! emberiség! hej! hej! emberiség! - s újra egy emberré válunk egy szent akarattá kell váljunk
emberiség! emberiség! - tûzzé! lélekké! égi értelemmé! - emberiség! emberiség!


a csillagok hívása

a világ végén - egy fényes Napon - felszárnyal a holt - ott leszek tudom

minden éjjel - oda hívnak a csillagok - fölszárnyal lelkem - végtelen vagyok


idõkön át

folyik úszik kering a világ a korlátlan szabadság reggelén fénylámpások tutajozó életek fénylábaikat kiengedik fényük összeér a kozmikus álomrohanatban együtt érzékeljük a kozmikus sodrást sodródást a végtelen megvalósulásának kérlelhetetlen törvényeit ahogy az õsvilág bugyborékol át az idõk színes forgatagán s megjelenik örök jelvényeivel benned és bennem szõnyegekben eleven szõttesben ahol erkélyek vagyunk az örökkévalóság kertjei vonulunk egy öntudatlan erõ tajtékjaiként vonulunk vonulunk át a tereken vándorlunk át az idõkön vakondokokként lemmingekként rénszarvasokként hajt bennünket a reggel ellenállhatatlan követelése és sorsunk tüdõket szemeket boltíveket váj a kozmikus folyam örvény-sodraiba

lelkem kúszik a fák tövén - barlangokat vet a reggeli köd
titok kigyullad magával ránt - ajtó zuhan életemre

elöttem mozog a mindenség - meg kell tudnom ki vagyok én
álomból jövõ megtestesülés - embercsupaszság sorsok s meredély

õsvilág sodor idõkön át - nedves állatok örök vonulás
forog forog áthajol rám - kieresztem fényem s minden körbezár

kezemben forog a csillagos ég - még ma meg kell tudnom ki vagyok én
forog zuhan a fény-kútfedél - végesbe ugró végtelenség

kozmikus erõ hajt idõkön át


újjászületés

hej hej hadd szóljon - amíg élek hadd szóljon
mert annyi minden úgy feszít - hogy nem maradhat ott belül

hej hej hadd szóljon - csapjon föl az egekig
hogy járjon át a villanás - és tûnjön el a zsibbadás

ecc pecc na mi lesz - az lesz majd a hecc
ha felnyílik a szemfedél - s az élet újra kezd


régi magyar tánc

ó jöjj hozzám! - régi magyar tánc! - ragyogjon föl égi fényed - szép Magyarország!

dobd fel egekig táncos lábaidat - hadd hulljon le reánk finom égi tej
hej hej csillagok vannak-e ott fenn - mert itt áll a bál nem marad több hely

hej napsugár de jó szeretni - õzfutású fényed fölragyogtatni
hej napsugár de tudsz szeretni - földi élet fényét megsokszorozni

meztelen testem zápor veri s szél - bõrömön érzem minden kincsem él
hej hej hej hej kap fel a szél - hej csillagok minden az enyém