[vissza]

Az élet végső kérdései

Miután az élet végső kérdéseit a hivatalos filozófia csak szórványosan és elvontan vetette fel, többezer éve időszerű ezek összegyűjtése, rendszerezése és felvetése. A legelső kérdés lehetne, hogy szükségünk van-e világnézetre, és ha igen, miért és miben. Ezeket a sorozat eddigi cikkeiben úgy gondolom, megválaszoltam. Önálló és boldog, értelmes életre születtünk, és ehhez szükségünk van világlátásra, valódi, önálló tájékozódásra. Tudnunk kell: honnan jöttünk? Hová megyünk? Mi a feladatunk a világban? E kérdések végiggondolásához egy egész kérdéskör tartozik: A kérdéskörök az egyik pólustól (világ) a másikig (én) húzódnak. Így az élet-kérdések ebben az ívben helyezkednek el. A kérdéskör megfogalmazásával áttekintést nyerhetünk az élet végső kérdései felett. Próbáljuk végiggondolni, az általunk ismert gondolkodási rendszerek (materializmus, idealizmus, vallások stb) miféle válaszokat adnak ezekre a végső kérdésekre - és mi magunk hogyan tudunk ezekre a kérdésekre lényegfelismerő válaszokat adni. Hogyan tudjuk az alapfogalmak legmélyebb jelentését meglátni, tisztázni? Ha a kulcsfogalmak lényegét meglátjuk, a válaszok már szinte adódnak. És a válaszok áttekintésével a gondolkodási világrendszerek lényegéről is gyorsképet kaphatunk.

Grandpierre Attila